Aby dodać nowego kontrahenta:

 

1. Wchodzimy w Kartoteki (wszystkich kontrahentów bądź klientów lub przewoźników) i po prawej stronie ekranu klikamy przycisk Dodaj.


                                                          


 

2. Możemy pobrać kontrahenta, podając jego TransId lub numer EU VAT.


3. Wypełniamy pozostałe pola:

  • Zaznaczamy czy nasz nowy kontrahent jest klientem, czy przewoźnikiem (w tym przypadku wpisujemy termin płatności za faktury, np. 30 dni od wystawienia faktury).
  • Wybieramy oddział, dla którego ma być widoczny (można zaznaczyć wiele oddziałów, trzymając klawisz Ctrl).4. Następnie dodajemy osobę kontaktową, klikając Dodaj. Uzupełniamy imię i nazwisko, polecamy wpisanie również adresu e-mail w celu autouzupełnienia podczas wysyłania dokumentów drogą elektroniczną. Zatwierdzamy, klikając na OK.


                   


4. Zatwierdzamy dodanie nowego kontrahenta przyciskiem OK.