Miejsca załadunku i rozładunku są wymaganymi pozycjami podczas dyspozycji zleceniami klientów, dodawanie miejsc jest uproszczeniem tego procesu.

 

Aby dodać nowe miejsce załadunku bądź rozładunku:

  • Wchodzimy w Kartoteki i klikamy Miejsca, następnie po prawej stronie ekranu klikamy przycisk Dodaj


         


  • W polu Klient wybieramy z listy danego klienta.  
  • W polu Firma wpisujemy pełną nazwę firmy/miejsca załadunku, rozładunku. Podajemy osobę kontaktową (pozycja niewymagana). Wpisujemy miasto, ulicę i numer lokalu oraz kod pocztowy* i klikamy OK.


*Kody pocztowe są wpisywane według następującego schematu


zip_code.jpg

 


  • Po poprawnym wpisaniu danych i zatwierdzeniu, pozycja powinna pokazywać się na liście