Utworzenie nowego zlecenia rozpoczynamy od dodania nowego ładunku. Możemy importować ładunek z giełdy Trans.eu (więcej informacji na temat integracji z Trans.eu TUTAJ) lub wprowadzić ładunek ręcznie. Aby to zrobić, należy wybrać menu Ładunki >> Wprowadź Ładunek. W nowo otwartej zakładce uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola. 


1. Dane podstawowe - wybór klienta.

  • W pierwszej kolejności wybieramy klienta, możemy wybrać zapisanego lub dodać nowego. 
  • Następnie wprowadzamy kwotę (odpowiednia waluta), jaką otrzymamy za zrealizowane zlecenie.


2. Punkty załadunku i rozładunku (rysunek powyżej).

  • Po wprowadzeniu powyższych danych wprowadzamy odpowiednią datę załadunku oraz rozładunku, nazwę przewożonego towaru, ilość oraz jednostkę (np. europaleta). Dodatkowo obok pola z Jednostką możemy zaznaczyć opcję wymiany opakowań oraz szczegóły przewożonego towaru: rozmiar (LDM) i waga (kg). W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych mamy możliwość oznaczenia takiego towaru odpowiednią klasą ADR.

  • Następnie wybieramy adres załadunku i rozładunku. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

a) Wybieramy miejsce z zapisanych w naszej firmie miejsc, w tym celu wpisujemy którąkolwiek część danego miejsca (nazwę firmy, kod pocztowy lub adres),
b) Dodajemy nowe miejsce, które później można wykorzystać podczas tworzenia nowego ładunku, wybierając krok 'a',c) Wybieramy rozładunek/załadunek według CMR.


  • Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych klikamy Utwórz zlecenie i wybieramy, czy chcemy ładunek zadysponować naszym samochodem Zlecenie wewnętrzne lub samochodem obcym Zlecenie zewnętrze.

Mamy również możliwość zapisania danego ładunku w celu późniejszej dyspozycji. Aby to zrobić, klikamy Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia. Nasz zapisany ładunek będzie widoczny w menu Ładunki  >>  Ładunki do dyspozycji.