W celu wprowadzenia dodatkowych danych, bądź wprowadzenia zmian w profilu naszego kontrahenta postępujemy według następującego schematu:

  • Wybieramy zakładkę Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci.


  • Wybieramy kontrahenta bezpośrednio z listy lub wyszukujemy, wpisując w wyszukiwarce jego nazwę lub NIP. Klikamy dwukrotnie wybraną pozycję lub zaznaczamy, a następnie klikamy Edytuj.


  • Klikamy w ikonkę edycji obok pozycji, która wymaga uzupełnienia lub zmian i wprowadzamy odpowiednie dane. Zatwierdzamy je przyciskiem OK . W celu edycji danych księgowych wybranego kontrahenta potrzebnych do wystawienia faktury musimy przejść do menu Księgowość >> Kontrahenci (więcej informacji TUTAJ).Aby zmienić adresy kontrahenta: 

  • Należy edytować pole Adres do korespondencji, klikając przycisk edycji.  • Następnie w celu zmiany adresu do korespondencji zaznaczamy opcję Adres do korespondencji inny niż adres główny. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy przyciskiem OK.