I. Dodawanie pojazdów i naczep.

 

Nowy pojazd lub naczepę możemy dodać na dwa różne sposoby:

1. Podczas tworzenia nowej dyspozycji, przy wprowadzaniu danych zestawu transportowego, klikamy na plusik przy polu Pojazd lub Naczepa. W oknie, które się otworzyło, wpisujemy numer rejestracyjny i zaznaczamy ADR, w przypadku gdy pojazd je posiada. Podczas dodawania naczepy oprócz numeru rejestracyjnego dodatkowo wybieramy jej typ np. MEGA (13,6 LDM, 24 500,0 kg). Zatwierdzamy, klikając OK.


2. Dodawanie z menu Pojazdy.

  • Wybieramy menu Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Pojazdy  i klikamy na Pojazdy bądź Naczepy.

         

                                                                                      


  • Następnie klikamy na Dodaj.
  • Wprowadzamy nowy pojazd, wpisujemy numer rejestracyjny i zaznaczamy ADR, jeśli dany samochód je posiada. W przypadku naczepy dodatkowo wybieramy typ np. MEGA (13,6 LDM, 24 500,0 kg).
  • Zatwierdzamy, klikając OK. Nowy pojazd lub naczepa zostały dodane. 


II. Edycja pojazdów i naczep.


1. W celu edycji pojazdów i wprowadzeniu dodatkowych informacji klikamy w Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Pojazdy. 

  • Wybieramy dany pojazd i po prawej stronie ekranu klikamy pole Edytuj.  • W tym miejscu możemy uzupełnić lub zmienić informacje o: średnim zużyciu paliwa przez dany pojazd, wszystkich ubezpieczeniach (OC i AC), okresowych przeglądach oraz czynnościach. 2 tygodnie przed końcem tego terminu otrzymamy wiadomość mailową przypominającą o jego upływie. Dodatkowo mamy możliwość udostępnienia lokalizacji danemu kontrahentowi oraz załączenia dodatkowych dokumentów. Możemy również dodać koszty związane z tym pojazdem oraz uzupełnić rejestr tankowań. Aby edytować wybraną pozycję, klikamy pole edycji, następnie wprowadzamy odpowiednie zmiany i zatwierdzamy przyciskiem OK.2. W celu edycji naczep klikamy w Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Naczepy.

  • Wybieramy daną naczepę i po prawej stronie ekranu klikamy Edytuj.  • W tym miejscu możemy uzupełnić lub zmienić informacje o: ubezpieczeniach (OC i AC), okresowych przeglądach oraz czynnościach. Możemy tez dodać przypomnienie dotyczące naszepy - mail z powiadomieniem zostanie wysłany 15 dni przed upływem końca daty.