FireTMS umożliwia indywidualną konfigurację ustawień obsługi zleceń. Aby przejść do panelu Obsługi zleceń, należy z menu wybrać Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Obsługa zleceń (to menu jest widoczne tylko dla konta z rolą Administratora, więcej o rolach kont użytkowników można dowiedzieć się TUTAJ).


                1. W danym module mamy możliwość zmiany formatu numeracji:

  • Ładunków - format numeracji dotyczy wszystkich ładunków ze zleceń przyjętych od klientów.
  • Zleceń wystawionych - format ten będzie dotyczył wszystkich zleceń spedycyjnych.
  • Ładunków wewnątrzfirmowych - format numeracji dotyczy ładunków przechodzących przez giełdę wewnętrzną.W celu edycji formatu numeracji klikamy ikonę edycji. Następnie wprowadzamy odpowiednie zmiany i zatwierdzamy przyciskiem OK (więcej informacji na temat sposobu edycji numeracji znajdziemy TUTAJ).


2. Prowizja ze zleceń. 


W zależności od indywidualnych preferencji firmy zysk ze zleceń może być wyliczany na dwa sposoby: 

  • W odniesieniu do waluty ładunku - prowizja ze zleceń będzie wyliczana w tej samej walucie, co przyjęty ładunek.
  • W odniesieniu do waluty oddziału - prowizja ze zleceń pokazywana jest w walucie danego oddziału, niezależnie od waluty przyjętego ładunku.

W celu edycji sposobu wyliczania prowizji ze zleceń klikamy ikonę edycji, następnie wybieramy odpowiedni sposób wyliczania zysku ze zleceń i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK.


                 


3. Wykrywanie zduplikowanych kontrahentów. 


W sytuacji, gdy opcja wykrywania zduplikowanych kontrahentów zostanie uruchomiona, system zezwoli na wprowadzenie dwóch kontrahentów o takiej samej nazwie. Jednak jeżeli będziemy chcieli wprowadzić kontrahenta o istniejącym już numerze NIP lub VAT EU, wtedy otrzymamy komunikat, że taki kontrahent już istnieje i że jest przypisany do następujących użytkowników. 

W celu włączenia funkcji wykrywania zduplikowanych kontrahentów klikamy ikonę edycji przy polu Wykrywanie zduplikowanych kontrahentów. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.
4. Konfiguracja przeliczania kursów walut.

W zależności od indywidualnych preferencji można ustawić odpowiedni przelicznik kursów walut, który będzie brany pod uwagę na liście zleceń. Aby to zrobić, należy edytować pole 
Konfiguracja przeliczania kursów walut, klikając ikonę edycji Edytuj. Następnie wybrać odpowiedni punkt odniesienia oraz przesunięcia i zatwierdzić, klikając OK.

           

Od tego momentu wszystkie wystawione zlecenia w walucie obcej będą przeliczane po kursie z ustawionego w konfiguracjach systemu punktu odniesienia. 


5. Zakres temperatur.

Bardzo często transport niektórych towarów musi odbywać się w odpowiednich warunkach klimatycznych - w ściśle określonej temperaturze. Aby ustawić zakres temperatur przewożonego ładunku przy wprowadzaniu zleceń od klienta do systemu, należy edytować pole Zakres temperatur, klikając ikonę edycji. Następnie włączamy ten zakres i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK.


           

Od tego momentu podczas wprowadzania nowego zlecenia od klienta do systemu mamy możliwość zaznaczenia odpowiedniego zakresu temperatur dla przewożonego ładunku (zakres ten będzie widoczny na wydruku zlecenia dla przewoźnika).