1. Konfiguracja przeliczania kursów walut.


W przypadku, gdy zakończyliśmy zlecenie (więcej o zakańczaniu zleceń klientów TUTAJ)  i została wygenerowana faktura w przygotowaniu - zakupowa lub sprzedażowa, niezależnie od daty jej wystawienia, przelicznik kursów walut będzie automatycznie wybierany na podstawie ustawień z konfiguracji systemu (Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość >> Konfiguracja przeliczania kursów walut dla faktur sprzedażowych/zakupowych).


      

O ile dany kontrahent nie ma zaznaczonej indywidualnej konfiguracji przeliczania kursów walut, wszystkie faktury będą przeliczane na podstawie tych ustawień. 


2. Aby ustawić indywidualną konfigurację przeliczania kursów walut dla danego kontrahenta, postępujemy według poniższego schematu:

 • Wchodzimy w menu Księgowość >> Kontrahenci. Wybieramy z listy danego kontrahenta i klikamy Edytuj.

      


 

 • Następnie w sekcji Dane finansowe klikamy na ikonę edycji przy polu Przeliczanie kursów walut


 • Zaznaczamy opcję indywidualnej konfiguracji oraz ustawiamy punkt początkowy oraz przesunięcie. Zatwierdzamy przyciskiem OK.3. Kontynuacja numerowania faktur przy nowym użytkowniku. 


W sytuacji, gdy mamy nowego użytkownika i chcemy zachować kontynuację numeracji faktur (format numeracji faktur zawierający kod grupujący np.00010/AM/2016), postępujemy według poniższego schematu:

 • Zmieniamy jego kod w menu Konfiguracja >> Użytkownicy. W tym celu wybieramy danego użytkownika i klikamy Edytuj.


                    


  

 • Następnie edytujemy jego Kod/Symbol. •  Zmieniamy na taki sam, jaki do tej pory jest przypisany do numeracji faktur (w tym przypadku Kod/Sybmbol AM). Zatwierdzamy przyciskiem OK. • Dodatkowo sprawdzamy, czy w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość >> w edycji numeracji faktur sprzedażowych mamy zaznaczoną opcję Grupuj wg użytkownika.


SR6p3DMrDhw_19b1S65fsWVMxGqx84wkdg.png


4. Automatyczne numerowanie kont księgowych kontrahentów. 


Opcja automatycznego numerowania kont księgowych przychodów i kosztów kontrahentów używana jest w wyłącznie w celach księgowych.

Aby włączyć/wyłączyć automatyczną numerację kont, należy postępować według poniższego schematu:

 • Wchodzimy w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość.


               • Następnie edytujemy ostatnie pole z automatyczną numeracją kont księgowych kontrahentów, klikając pole edycji.


 • Po włączeniu opcji automatycznego numerowania ustawiamy numerację dla kont przychodów i kosztów od wybranej wartości. Zatwierdzamy przyciskiem OK.


Podczas wprowadzania do systemu nowego kontrahenta zostanie mu automatycznie nadany kolejny numer konta kosztów i przychodów.