Konfiguracja transportu jest modułem przeznaczonym dla firm posiadających własną flotę pojazdów. Moduł może zostać uruchomiony lub wyłączony w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu zakładka Konfiguracja transportu opcja Włącz moduł/Wyłącz moduł.


     


              

Zmiany w formacie numeracji zleceń wewnętrznych:


Opcja ta służy do ustawienia indywidualnego formatu numeracji dla zleceń z wykorzystaniem własnych pojazdów (więcej na temat edycji sposobu numerowania TUTAJ). QDlywgOi4XdPzs7a3hCDMNUiSFEOZnoDQQ.png