Jeśli nasza firma nie korzysta z papieru firmowego, możemy dodać obrazy z logiem oraz stopkę do wydruku zleceń i wydruku faktur.

  • Wybieramy menu Konfiguracja i klikamy na Konfiguracja systemu (to menu jest widoczne tylko dla konta z rolą Administratora, więcej o rolach kont użytkowników można dowiedzieć się TUTAJ).  

                 


  • Aby dodać nagłówek do faktury/zlecenia, klikamy na pole Zmień nagłówek dla dokumentówW oknie, które nam się pojawiło, wyszukujemy plik obrazu, który chcemy umieścić na dokumentach.


Nagłówek jest ustawiany w lewym górnym rogu  dokumentu, rozmiar nagłówka to wys.108px x szer.787px (pikseli). Użytkownik ma możliwość dodania plików większych niż wymiary widoczne na fakturze, w przypadku dodania większego pliku system zmniejszy rozdzielczość, z zachowaniem proporcji, do największej pasującej wartości. Przykładowo chcemy dodać obraz z logiem naszej formy, który ma wymiary 2000px wysokości i 4000px szerokości, program automatycznie zmniejszy je do rozmiarów 108px wysokości i 216px szerokości. Obsługiwane formaty plików .JPG .JPEG i .PNG.
  • W celu dodania stopki do wydruku dokumentów klikamy na pole Zmień stopkę dla dokumentów. Stopka jest dostępna wyłącznie na wydruku dokumentów księgowych. Następnie postępujemy analogicznie jak podczas dodawania nagłówka.

 


Stopka ustawiana jest w lewym dolnym rogu dokumentu, rozmiar stopki na fakturze to wys.108px x szer.787px (pikseli). W przypadku dodania większego pliku rozmiar zostanie automatycznie zmniejszony do podanych powyżej rozmiarów: tak samo, jak w przypadku nagłówka. 


  • Przykładowy wygląd dokumentów z nagłówkiem i stopką.