1. W celu dodania nowego kontrahenta, którego dane będą potrzebne do wystawienia faktury, wybieramy menu Księgowość, a następnie klikamy na Kontrahenci. Dalej wybieramy pole Dodaj po prawej stronie ekranu.
2. Wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola: 

  • Wpisujemy pełną nazwę firmy.
  • Nazwę skróconą (uproszczona nazwa firmy wprowadzana w celach prostszego wyszukiwania, nie widoczna na wydrukach dokumentów).
  • Numer NIP.
  • Wpisujemy termin płatności za faktury oraz wybieramy punkt odniesienia (liczba dni od wystawienia faktury lub otrzymania faktury).
  • Wybieramy oddział/y, dla którego ma być widoczny (można zaznaczyć wiele oddziałów, trzymając klawisz Ctrl).
  • Dodajemy numer konta bankowego, na które mamy otrzymywać wpłaty.
  • Wpisujemy adres kontrahenta, nazwę ulicy, numer, kod pocztowy* (po wybraniu kodu pocztowego pola miasto oraz kraj zostaną automatycznie wypełnione).

    *Kod pocztowy wpisujemy w następującym formacie:  • Reszta pól nie jest obowiązkowa.


3. Zatwierdzamy, klikając OK.