Ręczne wystawienie nowej faktury sprzedaży może być wykorzystane do wystawienia faktury za dowolną usługę.

 

1. W celu wystawienia nowej faktury wybieramy menu Księgowość, następnie klikamy na Sprzedaż i Nowa fakturaMamy do dyspozycji trzy warianty:

  • Fakturę za ładunek.
  • Fakturę zbiorczą za ładunki.
  • Pustą fakturę.

         Dwa pierwsze warianty związane są bezpośrednio z ładunkami, w przypadku Pustej Faktury mamy możliwość wprowadzenia dowolnej pozycji niekoniecznie związanej
z ładunkiem. 


2. Po wybraniu opcji Faktura za ładunek uzupełniamy obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką: kontrahenta, oddział oraz wpisujemy datę sprzedaży. Możemy powiązać fakturę ze zleceniem dla przewoźnika. W tym celu zaznaczamy opcję Powiąż z wystawionym zleceniemmożemy wybrać numer wystawionego zlecenia, postępując analogicznie do powyższego. Zatwierdzamy nową fakturę, klikając OK.3. Klikamy na pole Dodaj w celu dodania nazwy usługi i ceny na fakturze. Możemy wprowadzić zmiany do każdego z pól, przy których jest ikona 'ołówek'.4. Wybieramy nazwę pozycji z listy (więcej o Katalogu usług TUTAJ) do faktury lub dodajemy nową, klikając plusik. Wypełniamy pozostałe pozycje i zatwierdzamy, klikając OKMożemy dodać wiele pozycji, powtarzając krok 4.5. Aby edytować termin płatności za fakturę, należy kliknąć na Przycisk edycji przy polu Sposób i termin płatności. Zmieniamy sposób płatności (przelew lub gotówka) i potwierdzamy, wybierając OK.

 

         


6. Możemy sprawdzić wygląd faktury, klikając na Drukuj i wybierając Podgląd wydruku faktury.


7.  Jeśli wszystko się zgadza, klikamy pole Wystaw w celu wystawienia faktury. 8. Zatwierdzamy wystawienie faktury przyciskiem OK.