Aby móc wystawić fakturę ze zlecenia, które zostało zrealizowane, spedytor powinien je najpierw zakończyć (więcej o zakańczaniu zleceń klienta TUTAJ). W celu dodania i wystawienia nowej faktury postępujemy według poniższego schematu:


1. Wybieramy Księgowość >> Sprzedaż i następnie klikamy Faktury w przygotowaniu (automatycznie po zakończeniu zlecenia zostanie wygenerowany szkic faktury, gotowy do wystawienia - dane na fakturze zostają "zaciągnięte" ze zlecenia).2. Wybieramy z listy fakturę, którą chcemy wystawić i dwukrotnie ją klikamy, bądź naciskamy na Edytuj po prawej stronie. Faktury w oknie Faktury w przygotowaniu będą się pojawiać, dopiero gdy spedytor zakończy zlecenie klienta. 3. Aby edytować termin płatności za fakturę, należy kliknąć na Ikonę edycjiWszystkie pola, przy których jest ikonka 'ołówek' Ikona edycji, można edytować w celu wprowadzenia zmian.


4. Zmieniamy sposób płatności i potwierdzamy, wybierając OK


5. By dodać nową pozycję do faktury, klikamy na Dodaj po lewej stronie. 6. Wybieramy rodzaj usługi, którą chcemy dodać do faktury. Możemy dodać niezapisaną usługę z jednoczesnym dodaniem jej do listy usług, klikając na 'plusik'. W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę usługi, potwierdzamy, wybierając Zapisz.7. Wybieramy z listy rodzaj usługi oraz wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone czerwoną gwiazdką) i zatwierdzamy, klikając na OK. Możemy dodać więcej pozycji, powtarzając od kroku 5.8. W celu wystawienia faktury należy kliknąć na Wystaw.
 

9. Zatwierdzamy wystawienie faktury przyciskiem OK.