Aby móc wysłać e-mail z fakturą, musimy mieć poprawnie skonfigurowane konto użytkownika (instrukcję dotyczącą konfiguracji konta znajdziemy TUTAJ).

  • Klikamy na menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.


  • Klikamy na fakturę, którą chcemy wysłać klientowi i wybieramy Edytuj lub wchodzimy do niej poprzez dwuklik myszy.


  • Klikamy na E-mail w celu zredagowania nowej wiadomości. Faktura jest automatycznie dodana jako załącznik w wiadomości. 
  • Wybieramy adres e-mail do klienta, do którego chcemy wysłać wiadomość. Możemy również wpisać adres e-mail ręcznie. Wpisujemy Temat i Treść. Możemy odznaczyć opcję Wyślij kopię do mnie, jeżeli nie chcemy otrzymać kopii wiadomości na nasz adres e-mail.  • Możemy również załączyć do wysyłanej wiadomości wszystkie dokumenty powiązane z daną fakturą (ze zleceniem i ładunkiem). W tym celu wybieramy opcję Wybierz dokumenty. Zaznaczamy, które z dokumentów chcemy załączyć do danej wiadomości mailowej i zatwierdzamy przyciskiem Wybierz


  • Wybrane dokumenty zostaną załączone w formacie pdf. Wysyłamy wiadomość wraz ze wszystkimi załącznikami, klikając na OK.