Gdy wykryliśmy błąd na fakturze i chcemy go poprawić, wykonujemy anulację faktury z ponownym wystawieniem.


1.  W sytuacji, gdy nasza faktura jest ostatnim dokumentem wystawionym w danym okresie numeracji (np. faktura o najwyższym numerze), możemy wycofać jej wystawienie.

  • W tym celu klikamy menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.


  • Wybieramy naszą fakturę i klikamy Edytuj.  • Następne po prawej stronie okna klikamy Anuluj >> Cofnij zatwierdzenie (tylko ostatnia faktura), ponownie klikamy Anuluj >> Anuluj fakturę


Numer dokumentu zostanie całkowicie usunięty, ponownie mamy możliwość jego wystawienia lub przeprowadzenia edycji. 


2. W sytuacji, gdy nasza faktura nie jest ostatnią wystawioną fakturą i gdy wykryliśmy błąd, możemy ją anulować i wystawić ponownie.

  • W tym celu wybieramy z menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.


  • Wybieramy fakturę, którą chcemy poprawić.  Klikamy po prawej stronie okna Edytuj i wystaw ponownie.  

 
  • Każdą anulowana fakturę, przed wystawieniem jej ponownie, można edytować, klikając na Przycisk edycji.  • Poprawiamy błędne pozycje i zatwierdzamy przyciskiem Wystaw.      


3. Anulowane faktury są widoczne w menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawioneW polu Status jest pokazane, czy faktura została anulowana, anulowana i wystawiona ponownie bądź wystawiona. Każda anulowana faktura, która została wystawiona ponownie, będzie posiadać ten sam numer co pierwotnie anulowana faktura.