W przypadku, gdy faktura została wysłana do klienta, jednak nie doszło do realizacji usługi (przykładowo klient wycofał się ze zlecenia) istnieje możliwość jej anulacji (korekty do ,,0"). Aby to zrobić: 

  • Klikamy w menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.  • Szukamy numeru faktury, którą chcemy skorygować, zaznaczamy ją i klikamy Koryguj. Po kliknięciu Koryguj pokaże się nowe okno potwierdzenia wystawienia faktury korygującej. Po kliknięciu Tak zostanie wygenerowana nowa faktura korygująca, wraz ze wszystkimi danymi z poprzedniej faktury.   • Edytujemy pozycję na fakturze, klikając Edytuj.  • Zmieniamy kwotę netto na ,,0" po czym zatwierdzamy zmiany przyciskiem Zapisz. Dodajemy opis do faktury, np. zlecenie nie doszło do skutku.


  • Po wykonaniu zmiany ponownie wystawiamy nasz dokument, klikając Wystaw. Zatwierdzamy wystawienie dokumentu przyciskiem OK.
  • Anulowane faktura są widoczne w menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione ze statusem anulowana (korekta do zera).