W celu sprawdzenia, który z ładunków nie został jeszcze zadysponowany lub znajduje się w magazynie, postępujemy według poniższego schematu:

  • Wybieramy z menu Ładunki >> Ładunki w magazynie lub Ładunki >> Ładunki do dyspozycji


                  

  •  Dzięki zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji mamy możliwość podglądu ładunków, które nie zostały jeszcze zadysponowane. Możemy połączyć pasujące do siebie ładunki i stworzyć z nich zlecenia lub stworzyć proste zlecenie zawierające pojedynczy ładunek. W celu oznaczenia kilku ładunków jednocześnie należy zaznaczać poszczególne ładunki, trzymając w tym samym czasie na klawiaturze komputera klawisz CTRL.


  • Zakładka Ładunki w magazynie zawiera informację na temat ładunków znajdujących się w poszczególnych magazynach. Jeżeli posiadamy kilka magazynów, to w polu  Status znajdziemy informację dotyczącą konkretnego magazynu, w którym znajduje się dany ładunek. Ładunek w magazynie możemy edytować, wystawić na giełdę zewnętrzną czy też utworzyć z nim nowe zlecenie spedycyjne lub transportowe.