Funkcja wysyłania zlecenia przewozu e-mailem jest przyspieszeniem i uproszczeniem tradycyjnej metody opartej na faksowaniu dokumentów.


Aby wysłać zlecenie przewozu, wykonujemy następujące czynności:

  • Po wykonaniu dyspozycji (informacje, jak wykonać dyspozycję, znajdziemy TUTAJ) klikamy na E-mail  • Następnie wybieramy adres e-mail do osoby, do której chcemy wysłać dokument potwierdzający. Wpisujemy temat oraz treść, w załączniku automatycznie dodane jest potwierdzenie wykonania zlecenia w formacie PDF - możemy wybrać język dokumentu, zaznaczając odpowiednią pozycję. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję Wyślij kopię do mnie w celu otrzymania dokumentu potwierdzającego na nasz adres.  •  Po kliknięciu OK e-mail zostanie wysłany.