Raporty - jest to doskonałe narzędzie do kontrolowania przychodów, obrotów, wydatków itp. w firmie. Dzięki raportowaniu jesteśmy w stanie bardzo szybko i łatwo sprawdzić wydajność pracowników czy oddziałów, możemy również dowiedzieć się, który z klientów generuje największe przychody bądź obroty.

W celu ustawienia waluty, w której będą wyświetlane raporty:

 • Wybieramy menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu

 • Następnie przechodzimy do zakładki Raporty. Klikamy na ikonę edycji i wybieramy walutę, w której będą wyświetlane raporty. Potwierdzamy wybór, klikając OK.  

Raportowanie jest dostępne tylko dla kont z rolą Administratora oraz Zarządu (więcej o rolach kont użytkowników można znaleźć TUTAJ). Wszystkie kwoty na raportach są kwotami netto. 


Dzienne obroty jest to wykaz obrotów w danym dniu wykonanym przez firmę (wszystkich placówek).


Obroty i prowizja wg oddziału są to raporty rozdzielające poszczególne oddziały firmy. Pokazują one sumaryczne wyniki wszystkich spedytorów pracujących w poszczególnych placówkach danego przedsiębiorstwa.


Spedytorzy jest to raport pokazujący indywidualny wynik finansowy i produktywność każdego z pracowników.Przewoźnicy - raport informuje nas o indywidualnych wynikach poszczególnych firm transportowych realizujących dla nas zlecenia.


Klienci jest to wykaz przychodów według poszczególnych kontrahentów.


Pojazdy zewnętrzne - raport przedstawia informacje dotyczące wykorzystania pojazdów taboru zewnętrznego.


Giełda wewnętrzna* - raport przedstawia wszystkie ładunki przechodzące przez giełdę wewnątrzfirmową.Koszty floty - raport zawiera informacje na temat poszczególnych kosztów przypisanych do wybranego pojazdy własnego. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.


Rentowność floty - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru na podstawie wprowadzonych kosztów. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.


Zlecenia: flota własna -  raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru. Raport bazuje na danych pochodzących ze zleceń.


Karty drogowe: pojazdy** - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru.


Karty drogowe: kierowcy** - jest to raport przedstawiający informacje na temat rentowności poszczególnych kierowców.


Możemy wybrać interesujący nas przedział czasowy, klikając na Okres i wybierając jedną z dostępnych opcji.  Możemy również ustawić raport według dowolnej daty - w tym celu klikamy na (kalendarzyk) w dacie początkowej i wybieramy datę rozpoczęcia raportu. Następnie, postępując analogicznie, wybieramy datę końcową dla raportu. Możemy również ustawić raport, wybierając odpowiedni punkt odniesienia według:


 • Rozpoczęcia realizacji zlecenia - są to wszystkie zlecenia, których data pierwszego załadunku zawiera się w wybranym przedziale czasowym. 
 • Zatwierdzenia wystawionego zlecenia - zlecenia, które zostały zatwierdzone, niezależnie od daty ich utworzenia. 
 • Zakończenia realizacji zlecenia - według daty ostatniego rozładunku.
 • Utworzenia zlecenia - są to wszystkie zlecenia, które zostały utworzone w wybranym przedziale czasowym. Data utworzenia jest datą niezmienną, nadawaną w momencie pierwszego zapisania danego ładunku.

UWAGA: Dane ze wszystkich wyszczególnionych powyżej raportów oparte są na danych pochodzących ze zleceń i ładunków (wyjątkiem jest raport księgowy). 


* Giełda wewnętrzna - raport dostępny jedynie w poszczególnych planach.

** Pojazdy wewnętrzne i kierowcy wewnętrzni - raporty dostępne są wyłącznie dla firm specjalizujących się w transporcie (po rozliczeniu kart drogowych - więcej o sposobie rozliczania kart drogowych TUTAJ). Moduł (funkcja transportu) może zostać uruchomiony w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Konfiguracja transportu >> opcja Włącz moduł


                 


Raport księgowy - jest to raport obrazujący wynik finansowy firmy. Raport bazuje na danych pochodzących z faktur. Raport ten podzielony jest na dwie części - pierwsza stanowi podsumowanie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym, druga stanowi szacowaną wartość niezatwierdzonych dokumentów w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym

a) Zestawienie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych. • Ilość dokumentów wystawionych - całkowita ilość wystawionych i zarejestrowanych dokumentów księgowych (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym. 
 • Saldo brutto - różnica brutto pomiędzy należnościami a zobowiązaniami firmy (brutto ma - brutto winien).
 • Saldo vat - różnica pomiędzy sumą podatku vat należnego a sumą podatku vat zobowiązań (vat ma - vat winien).
 • Vat ma - suma należnego podatku vat (suma podatku wystawionych faktur sprzedażowych).  
 • Vat winien - suma podatku zobowiązań (suma podatku zarejestrowanych faktur zakupowych).
 • Brutto ma - suma kwot brutto wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych). 
 • Brutto winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).   
       

b) Szacowane zestawienie wszystkich dokumentów księgowych do wystawienia i zarejestrowania. • Ilość dokumentów do wystawienia - całkowita ilość dokumentów księgowych do wystawienia lub zarejestrowania (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym.
 • Saldo do wystawienia brutto - różnica pomiędzy fakturami sprzedażowymi a kosztowymi gotowymi do wystawienia lub zarejestrowania (saldo do wystawienia ma - saldo do wystawienia winien). 
 • Saldo do wystawienia vat - różnica kwot podatku faktur sprzedażowych a zakupowych gotowych do wystawienia lub zarejestrowania (vat do wystawienia ma - vat do wystawienia winien). 
 • Vat do wystawienia ma - suma podatku vat faktur sprzedażowych do wystawienia.
 • Vat do wystawienia winien - suma podatku faktur kosztowych do zarejestrowania. 
 • Brutto do wystawienia ma - suma kwot brutto do wystawienia wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych). 
 • Brutto do wystawienia winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy do zarejestrowania powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).   
 • Szacowany vat do wystawienia - suma szacowanego podatku vat faktur kosztowych do zarejestrowania. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.
 • Szacowane brutto do wystawienia - szacowana suma kwot brutto dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) do zarejestrowania z niezdefiniowaną stawką podatku vat. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.