Jeśli chcemy, aby nasi pracownicy mogli się logować do programu tylko z biura, możemy ustawić blokowanie połączeń przychodzących z innych adresów IP niż nasz adres firmowy. Możemy również zablokować/wyłączyć dany oddział (opcja ustawiania dostępu do oddziału z danego numeru IP dostępna jest wyłącznie w planie Enterprise).

  • W celu dodania dostępu z danego numeru IP logujemy się na koncie z rolą Administratora (więcej o rolach kont użytkowników można dowiedzieć się TUTAJ). Wybieramy menu Konfiguracja i klikamy na Ograniczenia dostępu wg IP.


  • Następnie w części Oddziały klikamy na ikonkę edycji w kolumnie Adresy IP.  • W oknie, które się otworzyło, klikamy Dodaj i wpisujemy adres IP naszego oddziału. Następnie zatwierdzamy wszystko, klikając na OK. Jeśli chcemy któremuś użytkownikowi udostępnić logowanie do programu z domu, polecamy przypisanie dodatkowego adresu do użytkownika, a nie oddziału.


     

         

  • Adres IP przyporządkowany do oddziału zostanie automatycznie dodany do wszystkich użytkowników danej placówki. 


  • W celu wyłączenia/zablokowania któregoś oddziału oraz wszystkich jego użytkowników (wyjątek stanowią konta przypisane do kilku oddziałów), klikamy na ikonę kłódki. Po kliknięciu status danego oddziału zmieni się na Aktywny lub Zablokowany. W sytuacji, gdy nie znamy numeru IP naszego oddziału, a chcemy się dodatkowo zabezpieczyć prosimy o kontakt z działem obsługi klienta poprzez kliknięcie na Pomoc
i dodajemy nowe zgłoszenie.