2BM2KxGr6iJ93i0NI67dRW2oI-Z-6XFtVA.png


1. Przejechane km - jest to całościowa liczba kilometrów przejechanych przez samochód. 


2. "Puste" kilometry - kilometry, które nie są bezpośrednio związane z przewozem naszego ładunku, np. dojazd pustego pojazdu do miejsca załadunku. 


3. Koszt % - procentowy stosunek naszego całkowitego kosztu do całkowitego przychodu (wynik jest zawsze zaokrąglony).


4. Całkowite koszty – wszystkie koszty związane z naszym zleceniem zawarte w karcie drogowej, np. wydatki oraz paliwo.


5. Całkowity przychód – kwota, jaką otrzymamy od klienta za zrealizowane zlecenia.

6. Prowizja – nasz zysk za świadczone usługi,
prowizja = całkowity przychód – całkowite koszty = pole 5 - pole 4

7. Koszty / km – koszt przejechania jednego kilometra,8. Stawka / km - ile otrzymamy za każdy przejechany km naszej trasy,9. Zysk / km – ile zarobimy na każdym przejechanym kilometrze,
zysk / km = (stawka / km) - (koszty / km)

10. Rzeczywiste zużycie paliwa – ilość zużytego paliwa podczas wykonywania zlecenia (różnica między stanem początkowym zbiornika a stanem końcowym + tankowania).

11. Rzeczywiste zużycie paliwa / 100 km – ilość zużytego paliwa podczas wykonywania zlecenia na odcinku 100 km,12. Przepał paliwa (zbyt duże zużycie paliwa) lub oszczędność paliwa,
przepał paliwa / oszczędność paliwa = rzecz. zużycie paliwa – teoretyczne zużycie paliwa = pole 10 - pole 13

13. Teoretyczne zużycie paliwa – jest to ilość paliwa jaką samochód powinien spalić na wykonanej trasie wg normy spalania podanej przez producenta samochodu ( pojazdy >> tabor wewnętrzny >> pojazdy >> wybieramy dany pojazd i edytujemy >> norma zużycia paliwa na [l/100km]),

sposób wyliczania:


A. w sytuacji, gdy pojazd ma ustalone dodatkowe zużycie paliwa na każdą tonę ładunku, do powyższej wartości dodajemy każdy odcinek trasy wyliczony wg poniższego wzoru:


B.

następnie każdą wartość X mnożymy przez liczbę ton przewożonego ładunku;

 X x tonaż przewożonego ładunku = Y 


ostatecznie sumujemy naszą wartość z równania A + wartości Y ze wszystkich odcinków trasy


14. Zużycie paliwa / 100 km (wg normy)- ilość średniego zużycia paliwa dla danego pojazdu na odcinku 100 km. Normę tego zużycia ustawiamy w pojazdy >> tabor wewnętrzny >> pojazdy >> wybieramy dany pojazd i edytujemy >> norma zużycia paliwa na [l/100km].


15. Zużycie paliwa / tonę (wg normy) - wartość dodatkowego zużycia paliwa na każdą dodatkową tonę załadunku. Wpływa na teoretyczną wartość zużycia paliwa. Normę zużycia paliwa na tonę ustawiamy w pojazdy >> tabor wewnętrzny >> wolne pojazdy >> wybieram pojazd i edytuję >> dodatkowe zużycie paliwa na każdą tonę ładunku >> [l/t].