W sytuacji, gdy po zatwierdzeniu danego zlecenia okazuje się, że jego trasa została błędnie wprowadzona, istnieje możliwość dokonania jego korekty.

Aby to zrobić, należy postępować według poniższego schematu:

  • Wchodzimy w menu Zlecenia >> Zlecenia w realizacji  • Z listy zleceń wybieramy zlecenie, które chcemy skorygować. Następnie po prawej stronie ekranu klikamy Edytuj zlecenie  • Dane zlecenie zostanie otwarte. Po lewej stronie w sekcji Dane dodatkowe w załadunkach i rozładunkach klikamy pole edycji.


  • W tym momencie mamy możliwość edycji całej trasy, jak również wprowadzenia zmian w parametrach przewożonych ładunków. Zmiany zatwierdzamy, klikając Zmień