1. Aby dodać jednorazowo dodatkowe uwagi, informacje bądź opis do danego zlecenia przewozu, musimy postępować według poniższego schematu:

  • Wybieramy zlecenie z listy zleceń w realizacji, do którego chcemy dodać opis/uwagę/informację i klikamy Edytuj zlecenie.
  • Po lewej dolnej stronie ekranu wybieramy zakładkę Opcje wydruku zlecenia. Następnie klikamy Zmień.


  • W nowo otwartym oknie mamy możliwość dodania stosownego komentarza. W celu jego zatwierdzenia klikamy OK.  • Uwagi do zleceń można również dodać bezpośrednio po wykonaniu nowej dyspozycji (więcej informacji o tworzeniu nowej dyspozycji można znaleźć TUTAJ), postępując analogicznie jak w powyższym przykładzie.
  • Uwagi są widoczne na dole wydruku dyspozycji. Maksymalna ilość znaków uwag to 30 000.
2. Oprócz indywidualnych warunków do danego zlecenia mamy dodatkowo możliwość dodania stałych warunków do wszystkich wystawionych zleceń przewozu (więcej informacji na ten temat TUTAJ - pkt 3).

3. Możemy również zdefiniować swój szablony uwag, który będziemy mogli wykorzystać w pracy ze zleceniami. Uwagi te zostaną dodatkowo zamieszczone na wydruku zlecenia. W celu dodania szablonu warunków postępujemy według poniższego schematu:


  • Wybieramy zakładkę Opcje wydruku zlecenia. Następnie wybieramy przycisk Dodaj.  • Wprowadzamy nazwę nowo dodanego szablonu oraz treść warunków. Zatwierdzamy przyciskiem OK.


  • Szablon takich uwag tworzymy dla każdej wersji językowej osobno. Wspomniana funkcjonalność nie zmienia warunków zleceń. Na wydruku pojawią się stałe warunki dla wszystkich wystawionych zleceń i uwagi zawarte w szablonie.