Dzięki aplikacji FireTMS możemy dołączyć dowolny dokument do wybranego zlecenia przewozu. Dokument ten jest dostępny do wglądu lub pobrania w każdym momencie. 


W celu dodania dowolnego dokumentu, skanu dokumentu lub pliku z obrazem, należy otworzyć wybrane zlecenie, do którego chcemy dodać dokument.

  • Z menu Zlecenia wybieramy Zlecenia w realizacji


  • Wybieramy zlecenie, do którego chcemy dodać dokument i klikamy Edytuj zlecenie  • Następnie po lewej stronie ekranu w danych dodatkowych wybieramy zakładkę Dokumenty. Klikamy Dodaj dokumenty i załączamy odpowiednie pliki.  • W nowo otwartym oknie możemy wybrać typ dokumentu i możemy dodać ewentualne uwagi.Maksymalny rozmiar plików to 20 mb.