W momencie, w którym dostajemy informację, że nasze zlecenie zostało zrealizowane i wszystko przebiegło zgodnie z planem, możemy zakończyć daną dyspozycję i przekazać ją dalej do Księgowości w celu wystawienia faktury. Po zakończeniu zlecenia zostaje automatycznie wygenerowany szkic faktury ze wszystkimi danymi, gotowy do wystawienia.

 

1. Aby zakończyć zlecenie klienta:

  •  W zakładce Zlecenia >> Zlecenia w realizacji wybieramy zlecenie, które chcemy zakończyć.  • Wchodzimy w wybrane zlecenie dwuklikiem myszki lub zaznaczamy je i klikamy Zakończ  •  Potwierdzamy oznaczenie zlecenia jako zakończone przyciskiem TakUWAGA: po zatwierdzeniu zakończenia zlecenia, dyspozycji już nie można anulować (w celu jej anulacji należy ponownie zmienić status zlecenia na w realizacji - warunkiem zmiany statusu jest brak wystawionych lub zarejestrowanych faktur powiązanych z danym zleceniem).


2. W konfiguracjach systemu możemy zaznaczyć opcję automatycznego oznaczania zleceń jako zakończonych. 

  • Aby to zrobić, należy przejść do menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu


                         


  • Następnie należy edytować trzecią pozycję od dołu w celu włączenia funkcji automatycznego oznaczania zleceń.   • Wybieramy po ilu dniach od ostatniego rozładunku system ma oznaczyć zlecenia jako zakończone (status zleceń automatycznie zmieniamy jest po godzinie 24:00 w zależności od wybranej ilości dni od ostatniego rozładunku). Zatwierdzamy przyciskiem OK