Nowa płatność jest automatycznie generowana w momencie wystawienia faktury sprzedaży, zakupu lub faktury korygującej (jeśli kwota została zmieniona), jest powiązana z daną fakturą i opiewa na całkowitą kwotę faktury. Można przejść do faktury, klikając na jej ikonkę. Są dwa rodzaje płatności:

  • przychodzące (klient ma nam zapłacić za usługę),
  • wychodzące (my musimy zapłacić za usługę).


Gdy faktura zostanie opłacona przez klienta, a pieniądze pojawią się na firmowym koncie, należy oznaczyć płatność za daną fakturę w systemie. Jest to ostatni krok, który trzeba wykonać, zanim ostatecznie zakończymy zlecenie.


Wszystkie faktury, których termin płatności upłynął i nie zostały zapłacone lub zostały opłacone tylko w części, są widoczne w menu Księgowość >> Płatności >> Płatności przeterminowane.


1. Aby oznaczyć płatność, wykonujemy następujące czynności: 

  • W celu oznaczenia płatności za daną fakturę wchodzimy w menu Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności.  • Wybieramy fakturę, za którą otrzymaliśmy częściową lub całościową płatność. Klikamy po prawej stronie na pole Oznacz płatność.

   • Wybieramy datę wpłynięcia płatności oraz wpisujemy kwotę (automatycznie jest wpisana pełna kwota za usługę), następnie klikamy OK.  • Jeśli płatność była niepełna, kwota, która została do tej pory zapłacona oraz kwota, która jeszcze pozostała do zapłaty, będą widoczne w rubrykach Do zapłaty Pozostało do zapłaty. W celu oznaczenia reszty zapłaty powtarzamy zgodnie z drugim podpunktem.2. FireTMS posiada funkcję łączenia płatności dla tego samego kontrahenta (łączenie płatności dla kilku różnych walut nie jest możliwe). 

  • W tym celu wchodzimy w menu Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności. Następnie po prawej stronie wybieramy przycisk Połącz płatności  • Wybieramy płatności dla tego samego kontrahenta i zatwierdzamy przyciskiem Połącz.  • Połączone płatności będą widoczne na liście wszystkich płatności.