W przypadku, gdy mamy fakturę wystawioną na dane klienta, ale musimy ją wysłać na inny adres, istnieje możliwość dokonania odpowiedniej korekty. W tym celu postępujemy według poniższego schematu:

  • Wybieramy menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.  • Szukamy fakturę, którą chcemy zmodyfikować, zaznaczamy ją i klikamy Edytuj i wystaw ponownie
  • Po prawej stronie w polu dane kontrahentów edytujemy pole Płatnik - możemy również całkowicie go zmienić, klikając na strzałeczki w różnych kierunkach i wybierając odpowiedniego kontrahenta z listy.  • Zaznaczamy opcję Wyślij fakturę na inny adres, uzupełniamy pola z nowym adresem i zatwierdzamy, klikając OK


  • Ponownie wystawiamy fakturę, wybierając opcję Wystaw  • Zatwierdzamy wystawienie dokumentu przyciskiem OK.
Wygenerowana faktura zostanie wysłana na zaznaczony przez nas adres.