Dzięki FireTMS w łatwy sposób zapewnimy kontynuację działań rozpoczętych przez nieobecnego pracownika. Poprzez ustawienie zastępstwa współpracownicy sprawnie przejmą wszystkie jego obowiązki. 


Zastępstwo można nadać w menu Konfiguracja >> Mój profil >> po prawej stronie wybieramy pole Zastępstwonastępnie wybieramy danego użytkownika i zatwierdzamy przyciskiem OK.

               



Po wybraniu zastępcy, osoba ta będzie widziała wszystkie zlecenia, ładunki oraz klientów od osoby, którą zastępuje. Po zakończeniu zastępstwa, zlecenia będą widoczne tylko dla osoby, do której są one przypisane. Więc przyjmijmy, że osoba A idzie na urlop i będzie ją zastępowała osoba B.

Osoba B po wprowadzeniu zastępstwa widzi wszystkich klientów, ładunki, zlecenia co osoba A widziała do tej pory. Osoba B może tworzyć zlecenia i ładunki do bazy kontrahentów osoby A. Domyślnie nowe zlecenie będzie przypisane do osoby B, co można zmienić podczas tworzenia nowego ładunku oraz zlecenia. 


Po zakończeniu urlopu przez osobę A i skasowaniu zastępstwa wszystko wróci do stanu poprzedniego, tj. osoba A będzie widziała tylko dane, do których jest przypisana, osoba B będzie podlegać tym samym prawom.