Aby zmienić termin i format płatności wystawionej faktury (jeszcze przed wysłaniem jej do klienta), należy postępować według poniższego schematu:

  • Wchodzimy w menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.  • Z listy dostępnych dokumentów księgowych wybieramy odpowiednią fakturę, w której chcemy zmienić termin oraz format płatności i klikamy opcję Edytuj i wystaw ponownie  • Następnie edytujemy pole Sposób i termin płatności.  • Zatwierdzamy zmiany, klikając OK.


  • W celu sprawdzenia wydruku dokument wybieramy Drukuj >> Podgląd wydruku faktury
  • Wystawiamy poprawiony dokument księgowy, klikając Wystaw.
  • Zatwierdzamy wystawienie faktury przyciskiem OK.