Każda firma na swój preferowany sposób ustalania numerów zleceń klientów, zleceń przewozu czy numerów faktur. Z naszą platformą mamy do dyspozycji kilkanaście różnych rodzajów numeracji.


W celu zmiany sposobu numeracji:

1. Wybieramy menu Konfiguracja i klikamy na Konfiguracja systemu (to menu jest widoczne tylko dla konta z rolą Administratora, więcej o rolach kont użytkowników TUTAJ).


2. Klikamy na ikonę edycji przy formacie numeracji, który chcemy zmienić.3. Wprowadzamy zmiany sposobu numeracji (każda zmiana jest pokazana na przykładach widocznych po prawej stronie okna):

 • Wybieramy preferowany format numeracji.  

tKU3n-PVQmWAo1fmlvqaTqcfhn_sQPBr9A.png


 • Określamy kod grupujący, jeśli został wybrany format numeracji zawierający tą opcje. Kod grupujący jest to kod oddziału lub kod spedytora.


4brRObG7vnBoWQ-x1HL2nAJZ-5H2hOGuBw.png

 • Określamy grupowanie tego formatu numeracji: czy numeracja ma być oddzielna dla każdego użytkownika lub wspólna dla wszystkich użytkowników.

tK2nJ4DTxCXuUZkG7L4cdGjgswhAbZyYTg.png

 • Określamy, ile znaków ma zostać użytych do zapisu numeru dokumentu (nie uwzględniając dodatkowych elementów jak miesiąc czy rok). Na przykład dokument
  o numerze 1 zapisany na 5 znakach będzie miał postać: 00001.


65ElYj-RCdqbzrUV5Dp57nhcDmBelP7ypQ.png

 • Wpisujemy prefiks, stały fragment na początku numeru. Na przykład dla faktur: 'FV'. Jeśli chcemy mieć separator po prefiksie, to wpisujemy go również w tym polu.


uwArgQ6gkuV9yCPCyeFeEHev3cBjg6ayWw.png

 • Wpisujemy końcówkę, stały fragment na końcu naszego numeru. 


z1m6pvxmTIWzJUXn1E9DL_hY0EcfG-sOAg.png

 • Dodajemy separator, znak rozdzielający elementy numeru takie jak miesiąc, rok, kod oddziału itp.


OBv_dNiXOIFGd3QdITYzoxgIJkGfj9CVBQ.png

 • Możemy dodać dodatkowy separator, który zostanie umieszczony przed lub po danym elemencie.


gar37GrvNefkG6lgiqvqPEvGKhveSmx37w.png


 • Wybieramy miejsce umieszczenia dodatkowego separatora. 


3Y3L64iZUycFwN72M7psSOaqWGU5V4G3jw.png


 • Możemy ustawić od jakiej wartości rozpoczniemy numerację.


XkNH4hGw8pWqj2oaXWcfgSe6w4lO4T0xug.png

 • Z listy wybieramy, kiedy będzie ustawiana początkowa wartość, którą w poprzednim kroku wpisaliśmy. Do wyboru mamy ustawienie tylko za pierwszym razem lub dla każdego nowego cyklu numeracji.


-Mk7KUtxGpMZrgt2Q0iiG13_PJWpN5M1mg.png

 • W ostatnim kroku mamy do ustawienia cykl numeracji. Mamy do wyboru:
 1. Brak cyklu - numeracja ciągła - w żadnym okresie nasza numeracja nie będzie się rozpoczynać od nowa, będzie cały czas kontynuowana.
 2. Roczny - od każdego nowego roku nasza numeracja będzie się rozpoczynać od nowa, jeżeli ustawiliśmy w poprzednich krokach rozpocznij od: 5 i wybraliśmy z listy: wartość początkowa będzie ustawiana dla każdego nowego cyklu numeracji, to od nowego roku numeracja rozpocznie się od numeru 5.
 3. Miesięczny - analogicznie tak samo jak w sytuacji rocznej, tylko zmiana numeru będzie widoczna w każdym rozpoczętym miesiącu.

hviZxNcW1wZsIAWaYPfIvF6mXCyhQ_TesA.png

Zatwierdzamy zmiany, klikając na OK.