Jeśli korzystamy z wysyłania SMS-ów z trasą do kierowców, dobrze jest dodać danego kierowcę wraz z numerem telefonu komórkowego. W momencie, gdy będziemy chcieli wysłać SMS-a, nie będziemy musieli za każdym razem wpisywać numeru telefonu od kierowcy. Wybór kierowcy nie jest polem wymaganym.


I. Nowego kierowcę możemy dodać na dwa sposoby:

1. Podczas tworzenia nowej dyspozycji mamy możliwość wprowadzenia nowego kierowcy, jego numeru telefonu oraz dokumentu tożsamości. 2. Dodawanie z menu Pojazdy:

  • Drugim sposobem jest wprowadzenie nowej osoby w menu Pojazdy  >>  KierowcyW karcie, która nam się otworzyła, klikamy Dodaj.


               

        


  • Wpisujemy imię i nazwisko kierowcy oraz jego numer telefonu komórkowego. Zatwierdzamy, klikając na OK.


II. Edycja kierowcy 

  • W celu edycji kierowcy należy wybrać zakładkę Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Kierowcy
  • Wybieramy daną osobę z listy i klikamy Edytuj  • W tym miejscu możemy edytować informacje na temat danego kierowcy: jego dane personalne oraz okresowe czynności (badania lekarskie, ważność prawa jazdy, uprawnienia ADR itp.). 15 dni przed upływem terminu okresowych czynności otrzymamy maila wraz z informacją o zbliżającej się dacie końca ich ważności.