Dzięki tej funkcji możemy dopasować wygląd i treść dokumentów wystawianych w systemie do swoich indywidualnych potrzeb. W celu wprowadzenia stosownych zmian w wydrukach dokumentów należy wejść w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu. 

W zakładce Ogólne mamy możliwość zmiany nagłówka i stopki na wydrukach dokumentów (więcej informacji na ten temat Tutaj). 


           


        

W zakładce Dla oddziału możemy ustawić indywidualny nagłówek i stopkę, domyślny język wydruku dla wybranego oddziału. W przypadku gdy nie posiadamy indywidualnej konfiguracji stopki i nagłówka, brane są one z ustawień globalnych - z zakładki Ogólne.


Zakładka Faktury pozwala na konfigurację danych widocznych na wydrukach dokumentów księgowych. W celu edycji odpowiedniego pola należy nacisnąć ikonę edycji, po wprowadzeniu stosownych zmian zatwierdzamy je, klikając OK.


W zakładce Spedycja mamy możliwość zmiany tytułów wydruków zleceń i ładunków.


W zakładce Transport  możemy zmienić tytuł wydruku zlecenia transportowego.


W zakładce Szablony możemy edytować domyślne szablony wezwań do zapłaty lub wiaodmości mailowych z przypomnieniem płatności.