W systemie FireTMS mamy możliwość zdefiniowania ceny za tonę. Dzięki temu, mając podaną wagę ładunku, system sam wyliczy kwotę od klienta za zlecenie. 

  • Aby ustawić cenę za tonę, należy wybrać z menu Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci. Następnie wybieramy danego kontrahenta i go edytujemy, klikając Edytuj

 


  • Zaznaczamy zakładkę Ładunki. W celu ustawienia domyślnej jednostki ładunku oraz jej wartości klikamy ikonę edycji.


  • Następnie definiujemy domyślną jednostkę wraz z ceną i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK.Od tego momentu, podczas wprowadzania do systemu zlecenia od kontrahenta z ustawioną kwotą za tonaż, system automatycznie podpowie domyślną jednostkę klienta oraz na jej podstawie wyliczy należną kwotę za zrealizowaną usługę.