Aby dodać dodatkowe uwagi/warunki/informacje do danej faktury, należy postępować według poniższego schematu:

  • Wybieramy fakturę z listy faktur w przygotowaniu, do której chcemy dodać dodatkowe uwagi i klikamy Edytuj.  • Następnie po prawej stronie w sekcji Dane dodatkowe wybieramy zakładkę Uwagi do faktur (na wydruku). W celu dodania uwagi wybieramy przycisk Zmień


  • W nowo otwartym oknie mamy możliwość dodania stosownego komentarza. W celu jego zatwierdzenia klikamy OK.
  • Uwagi są widoczne na dole wydruku faktury. Maksymalna ilość znaków uwag to 30 000.


Oprócz indywidualnych warunków do danej faktury mamy dodatkowo możliwość dodania stałych warunków do wszystkich wystawionych faktur (więcej informacji na ten temat TUTAJ - pkt 3).