Ręczne rejestrowanie nowej faktury kosztowej może być wykorzystane do rejestracji faktury za dowolną usługę.


1. W celu rejestracji nowej faktury zakupu wybieramy z menu Księgowość >> Zakupy >> Rejestruj nowy dokument2. Wybieramy pierwszy wariant Faktury zakupowej3. W nowo otwartym oknie uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Możemy powiązać daną fakturę ze zleceniem, wybierając opcję Przypisz4. W celu dodania pozycji na fakturze klikamy Dodaj. Wybieramy rodzaj usługi, odpowiednią stawkę i zatwierdzamy dodanie pozycji kosztu przyciskiem OK.
5. Aby zmienić przelicznik kursów walut, wybieramy zakładkę Kursy walut. Zmieniamy kurs waluty z dnia i zatwierdzamy przyciskiem OK.6. Rejestrujemy fakturę, klikając Rejestruj7. Zatwierdzamy fakturę kosztową, klikając Zatwierdź