W sytuacji, gdy klient spóźnia się z zapłatą za usługę, możemy poprzez FireTMS zgłosić windykację należnego długu do systemu windykacji TransInkasso.

  • Aby zgłosić zaległą płatność do systemu TransInkasso, w pierwszej kolejności musimy zintegrować system FireTMS z Trans.eu (więcej informacji na ten temat TUTAJ). Następnie wchodzimy w zakładkę Księgowość >> Płatności >> Płatności przeterminowane  • Wybieramy z listy dług, który chcemy zgłosić i wybieramy opcję Edytuj  • Po prawej stronie klikamy Zgłoś do windykacji i zgłaszamy windykację do systemu Trans.eu.


     


  • Zgłoszenie długu jest bezpłatne, a opłata za jego udane ściągnięcie będzie naliczana w systemie Trans.eu wg obowiązujących stawek TransInkasso (więcej informacji o TransInkasso TUTAJ).