1. W celu zarejestrowania noty księgowej lub rachunku wybieramy Księgowość >> Zakupy >> Rejestruj nowy dokument


2. Mamy do dyspozycji 4 warianty:
  • Faktura zakupowa
  • Faktura zakupowa zbiorcza
  • Nota księgowa
  • Rachunek


3. Przyciskiem Wybierz definiujemy odpowiedni rodzaj dokumentu, który chcemy zarejestrować. 


4. Na podstawie otrzymanej noty księgowej lub rachunku uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone czerwoną gwiazdką). Możemy powiązać dany dokument z wybranymi zleceniami, wybierając przycisk Przypisz.  5. Wprowadzamy wartość noty księgowej lub rachunku przyciskiem Dodaj i zatwierdzamy przyciskiem OK.


6. Rejestrujemy notę księgową/rachunek przyciskiem Rejestruj.


7. Zatwierdzamy zarejestrowanie wybranego dokumentu księgowego, wybierając Zatwierdź


8. Zarejestrowany dokument jest widoczny w zakładce Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone