W celu wprowadzenia zlecenia od klienta z kilkoma miejscami rozładunku i załadunku wybieramy Ładunki >> Wprowadź ładunek.


1. Dane podstawowe - wybór klienta.

  • W pierwszej kolejności wybieramy klienta, możemy wybrać zapisanego lub dodać nowego. 
  • Następnie wprowadzamy kwotę (odpowiednia waluta), jaką otrzymamy za zrealizowane zlecenie. Numer ładunku klienta jest to nic innego jak numer zlecenia po stronie klienta - po zakończeniu dyspozycji numer ten będzie widoczny na wydruku faktury dla klienta.


2. System automatycznie podpowiada jedno miejsce załadunku i rozładunku. Aby dodać dodatkowe miejsca załadunku lub rozładunku, wybieramy opcję Dodaj rozładunek lub Dodaj załadunek. Możemy również dodać obowiązkowy punkt na trasie, przez który kierowca ma przejechać, używając funkcji Dodaj miejsce3. Następnie uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola przy każdym punkcie rozładunku lub załadunku.
  • Wybieramy adresy załadunków i rozładunków. Możemy to zrobić na 3 sposoby (więcej informacji na ten temat Tutaj - pkt 2).

  • Aby dodać, jaka część ładunku ma zostać rozładowana na każdym z poszczególnych punktów, wybieramy opcję Rozładuj towar  • Następnie wydzielamy część towaru przypadającą na pierwszy punkt rozładunku i zatwierdzamy wybór przyciskiem Rozładuj. Automatycznie pozostała część ładunku zostanie przydzielona na drugi punkt rozładunku.4. Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych klikamy Utwórz zlecenie i wybieramy, czy chcemy ładunek zadysponować naszym samochodem Zlecenie wewnętrzne lub samochodem obcym Zlecenie zewnętrzne.


5. Mamy również możliwość zapisania danego ładunku w celu późniejszej dyspozycji. Aby to zrobić, klikamy Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia. Nasz zapisany ładunek będzie widoczny w menu Ładunki >> Ładunki do dyspozycji