Sposób wystawiania faktury pro forma nie odbiega wiele od procesu wystawiania normalnej faktury. Fakturę pro forma możemy wystawić bez względu na status ładunku czy zlecenia (nie ma możliwości wystawienia pro formy, jeżeli do ładunku jest już wystawiona zwykła faktura). 


Dla faktur pro forma generowany jest osobny format numeracji, który można zdefiniować w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Księgowość.  1. W celu wystawienie pro formy wybieramy Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury pro-forma >> Nowa faktura pro-forma.2. Mamy do dyspozycji trzy warianty:

  • Faktura pro forma za ładunek,
  • Faktura pro forma zbiorcza za ładunki,
  • Pusta faktura.


nowa%20pro%20forma.png

Dwa pierwsze warianty związane są bezpośrednio z ładunkami, w przypadku Pustej Faktury mamy możliwość wprowadzenia dowolnej pozycji niekoniecznie związanej 
z ładunkiem. 


3.  Po wybraniu opcji Pusta Faktura uzupełniamy obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką: kontrahenta, oddział oraz wpisujemy datę sprzedaży. Możemy powiązać fakturę ze zleceniem dla przewoźnika. W tym celu zaznaczamy opcję Powiąż z wystawionym zleceniemmożemy wybrać numer wystawionego zlecenia, postępując analogicznie do powyższego. Zatwierdzamy nową fakturę, klikając OK.


nowa.png

4. Klikamy na pole Dodaj w celu dodania nazwy usługi i ceny na fakturze. Możemy wprowadzić zmiany do każdego z pól, przy których jest ikona 'ołówek'.


5. Wybieramy nazwę pozycji z listy (więcej o Katalogu usług Tutaj) do faktury lub dodajemy nową, klikając plusik. Wypełniamy pozostałe pozycje i zatwierdzamy przyciskiem OKMożemy dodać wiele pozycji, powtarzając krok 4.


pozycja.png

6. Przed wystawieniem pro formy możemy sprawdzić jej wygląd, klikając na Drukuj i wybierając Podgląd wydruku faktury. Numer faktury pro formy zostanie nadany po jej wystawieniu. 

podgl%C4%85d%20wydruku%20pro%20formy.png


pro%20forma.png


7. 
Jeśli wszystko się zgadza, klikamy pole Wystaw w celu wystawienia faktury pro formy. 

wystaw.png


wystaw.png