Aby wygenerować fakturę z faktury pro formy, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

  • ładunki i zlecenia na fakturze muszą posiadać status "zakończone",
  • inna faktura nie może zawierać tych ładunków/zleceń. 

1. W celu wygenerowania faktury z pro formy wybieramy Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury pro-forma >> Faktury wystawione


2. Zaznaczamy na liście pro formę, na podstawie której chcemy wygenerować fakturę i wybieramy Edytuj (lub wchodzimy w tą pozycję poprzez dwuklik myszki).


3. W celu wygenerowania faktury sprzedaży z pro formy zaznaczamy opcję Wygeneruj fakturę

wygeneruj%20fv.png


tak.png

4. Sprawdzamy poprawność danych - możemy wprowadzić zmiany do każdego z pól, przy których jest ikona 'ołówek'. Następnie wystawiamy fakturę, używając opcji Wystaw


5. Zatwierdzamy wystawienie faktury na podstawie pro formy przyciskiem OK.


wystaw%20faktur%C4%99.png

6. Wygenerowaną na podstawie pro formy fakturę znajdziemy w zakładce Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione