FireTMS umożliwia eksport faktur sprzedażowych oraz faktur korygujących sprzedażowych do pliku PDF.

  • Aby eksportować faktury sprzedażowe, należy wybrać z menu głównego Księgowość >> Eksport dokumentów (BETA). Następnie po prawej stronie wybieramy opcję Eksportuj.

           


  • Wybieramy preferowany oddział, dla którego chcemy wyeksportować faktury do pdf, jako program wybieramy PDF. Następnie zaznaczamy zakres dat, który nas interesuje. Zaznaczamy rodzaj eksportowanych dokumentów, mamy również możliwość zaznaczenia opcji eksportu dokumentów, które były już wcześniej eksportowane. W następnym kroku zatwierdzamy wygenerowanie takiego zestawienia, klikając przycisk OK.  • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK  system wygeneruje instrukcję dotyczącą dalszego postępowania.  • W celu pobrania pliku z wyeksportowanymi dokumentami księgowymi wybieramy ikonę Pobierz. Wybierając ikonę informacji, możemy sprawdzić zakres dat eksportu oraz ilość wyeksportowanych dokumentów.  • Dodatkowo po dokonaniu eksportu, na adres mailowy użytkownika zostanie dostarczona wiadomość z linkiem do wyeksportowanego pliku.