1. W celu rozliczenia diety, delegacji i ryczałtów należy przejść do zakładki Pojazdy >> Delegacje. Następnie po prawej stronie wybieramy opcję Dodaj delegację.


                           

2. Uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola (oddział, kierowcę, datę realizacji zlecenia oraz walutę rozliczeniową) i zatwierdzamy wprowadzenie danych przyciskiem OK


MQiZcOn4yNjR2KOKUbVPacbKQNuWAh0k6g.png

3. W pierwszej kolejności dodajemy trasę zlecenia, wybierając przycisk Dodaj.  • Uwzględniamy miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, datę, godzinę. Zatwierdzamy dane odcinka przyciskiem OK


UhPNYn_xAbf9-5I_Kcf6meaLwoTf37ejLw.png


  • Uzupełniamy kolejne odcinki trasy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio wprowadzić poszczególne elementy trasy, godziny wyjazdu i przyjazdu. Niezwykle ważne w rozliczaniu diet, delegacji i ryczałtów za noclegi jest prawidłowe oznaczenie godziny przekroczenia granicy. 


13DOL4v-frId-AUVoeKpHnKWKIH9ULmvQQ.png

kWnZebfYkqN5W_yBXXosBuXN_ObchZO4fg.png

BuDweWb2V0T0C36JAyCjAPfyRps8Fma7kw.png


Wprowadzone odcinki trasy przed zatwierdzeniem delegacji możemy edytować, usunąć, czy też zmieniać ich kolejność.


4. Następnie przechodzimy do zakładki Wydatki. W tym miejscu mamy możliwość wprowadzenia wydatków związanych z realizowanym zleceniem (np opłata parkingowa).
  • W celu wprowadzenia wydatku wybieramy przycisk Dodaj.

cPbYnmJ5DJdwNwqAPKaUiHY1d-fIjBNjwA.png


  • Uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola i zatwierdzamy dodanie wydatku przyciskiem OK


Vmg4icoJABsaNRPvTVgy6VSu8vg1JqEu2Q.png


5. W celu rozliczenia diety kierowcy przechodzimy do zakładki Diety. Zaznaczamy preferowane opcje i wybieramy przycisk Przelicz na podstawie trasy - system automatycznie przygotuje rozliczenie. Zaznaczając opcję Jeden kraj docelowy, system dokona wyliczeń na podstawie stawki obowiązującej tylko dla kraju docelowego.

wOMtZ5ZutGZDsPpnJ5wyG-knBAHw32N_-g.png


6. Ostatnią zakładkę stanowi Ryczałt za noclegi. W tym miejscu możemy wprowadzić kraj, stawkę i liczbę noclegów. System automatycznie dobiera stawkę ryczałtu według obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli kierowca nie posiada faktury za nocleg, system dobiera stawkę 25% limitu za noc w danym kraju. W sytuacji, gdy faktura zostanie przez kierowcę dostarczona, powinna zostać uwzględniona w wydatkach. 
  • W celu dodania noclegu po prawej stronie wybieramy przycisk Dodaj

6VZgEeWkNHrGaV_fBP89K6F9guyNWAXy8w.png


  • Następnie wybieramy kraj oraz ilość noclegów. Kwota zostaje automatycznie podpowiedziana przez system. Zatwierdzamy dodanie noclegów przyciskiem OK

Yf69_3y1aT5DSVpNGGvfEuA8XQqb4UmpvQ.png

7. Po wprowadzeniu wszystkich danych można dokonać rozliczenia delegacji. Domyślnie wszelkie przeliczenia kursów dokonywane są na podstawie tabeli A NBP z następnego dnia po zakończeniu delegacji. 
  • W celu rozliczenia delegacji wybieramy przycisk Rozlicz.


A-KFJK0oKdL-uWfJF-c52iSLQiTMiaYNnw.png


  • Na tym etapie możemy jeszcze edytować dane wprowadzone do naszej delegacji. W celu ostatecznie zatwierdzenia delegacji wybieramy opcję Rozlicz i zatwierdź. Po zatwierdzeniu nie będziemy mieli już możliwości jej edycji.

kZ_F9K1YRlHndvTz7OukX6zVJ_hHcDpk_w.png