Delegację możemy wygenerować na podstawie wprowadzonych do systemu kart drogowych. W celu wygenerowania delegacji postępujemy według poniższego schematu:

 •  Wybieramy Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> DelegacjeNastępnie po prawej stronie ekranu wybieramy opcję Generuj z kart drogowych.

                

           


 • Uzupełniamy obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Zaznaczamy kartę drogową, która nas interesuje i zatwierdzamy przyciskiem OK. • Wprowadzone odcinki trasy na podstawie karty drogowej przed zatwierdzeniem delegacji możemy edytować, usunąć, czy też zmieniać ich kolejność. •  Następnie przechodzimy do zakładki Wydatki. W tym miejscu mamy możliwość wprowadzenia wydatków związanych z realizowanym zleceniem (np opłata parkingowa).
 •  W celu wprowadzenia wydatku wybieramy przycisk Dodaj. • Uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola i zatwierdzamy dodanie wydatku przyciskiem OK • W celu rozliczenia diety kierowcy przechodzimy do zakładki Diety. Zaznaczamy preferowane opcje i wybieramy przycisk Przelicz na podstawie trasy - system automatycznie przygotuje rozliczenie. Zaznaczając opcję Jeden kraj docelowy, system dokona wyliczeń na podstawie stawki obowiązującej tylko dla kraju docelowego. • Ostatnią zakładkę stanowi Ryczałt za noclegi. W tym miejscu możemy wprowadzić kraj, stawkę i liczbę noclegów. System automatycznie dobiera stawkę ryczałtu według obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli kierowca nie posiada faktury za nocleg, system dobiera stawkę 25% limitu za noc w danym kraju. W sytuacji, gdy faktura zostanie przez kierowcę dostarczona, powinna zostać uwzględniona w wydatkach. 


 •   W celu dodania noclegu po prawej stronie wybieramy przycisk Dodaj • Następnie wybieramy kraj oraz ilość noclegów. Kwota zostaje automatycznie podpowiedziana przez system. Zatwierdzamy dodanie noclegów przyciskiem OK. • Po wprowadzeniu wszystkich danych można dokonać rozliczenia delegacji. Domyślnie wszelkie przeliczenia kursów dokonywane są na podstawie tabeli A NBP z następnego dnia po zakończeniu delegacji.

 • W celu rozliczenia delegacji wybieramy przycisk Rozlicz. • Na tym etapie możemy jeszcze edytować dane wprowadzone do naszej delegacji. W celu ostatecznie zatwierdzenia delegacji wybieramy opcję Rozlicz i zatwierdź. Po zatwierdzeniu nie będziemy mieli już możliwości jej edycji.