Aby wygenerować kartę drogową na podstawie GPS, muszą zostać spełnione 3 warunki:

  • integracja z wybraną telematyką GPS (więcej informacji na temat integracji Tutaj),
  • dodanie do systemu Bazy pojazdów: zakładka Pojazdy >> Bazy, dany pojazd musi zostać przypisany do bazy
  • zlecenie musi zostać wprowadzone do systemu (więcej informacji na temat zleceń Tutaj).


Przechodzimy do zakładki Pojazdy >> Karty drogowe.


Następnie po prawej stronie wybieramy opcję Generuj na podstawie GPS.


Uzupełniamy obowiązkowe pola i zaznaczamy z listy preferowaną pozycję. Następnie wybieramy opcję Generuj kartę drogową.


Po wybraniu opcji Generuj kartę drogową większość danych dotyczących trasy, przekroczenia granicy, daty przekroczenia granicy zostanie uzupełniona na podstawie wprowadzonych wcześniej zleceń i na podstawie GPS. Niektórzy dostawcy telematyk udostępniają również informację na temat stanu licznika. Po sprawdzeniu i uzupełnieniu pozostałych informacji możemy rozliczyć kartę drogową, wybierając przycisk Rozlicz. W celu ostatecznego rozliczenia wybieramy opcję Rozlicz i zatwierdź rozliczenie.