W sytuacji, gdy przyjęliśmy zlecenie (ładunek) od klienta i chcemy wynająć do jego przewozu np dwóch przewoźników, gdzie każdy z nich będzie przewoził inną ilość towaru, postępujemy według poniższego schematu:

  • W pierwszej kolejności wprowadzamy całościowo ładunek do systemu. W tym celu przechodzimy do zakładki Ładunki >> Wprowadź ładunek. Więcej informacji na temat wprowadzania ładunków (zleceń klienta Tutaj).


  • Następnie po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji zapisujemy ładunek bez tworzenia zlecenia, używając opcję Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia.  • Wprowadzony do systemu ładunek zostanie wyświetlony w nowej zakładce wraz ze wszystkimi informacjami. Teraz należy podzielić ładunek na preferowaną ilość podładunków - nasz ładunek będzie przewożony przez dwóch przewoźników, więc w tym wypadku wydzielimy 2 podładunki. Aby wydzielić manualnie  pierwszy podładunek po prawej stronie wybieramy opcję Podziel.


  • Po wybraniu opcji Podziel system wskaże wszystkie punkty załadunków i rozładunków wraz z parametrami towaru. Wybierając opcję Wydziel przy poszczególnym punkcie załadunku i rozładunku, możemy wybrać ilość/parametry towaru, które chcemy wyodrębnić.   • Możemy wybrać ilość do podzielenia poprzez wybór preferowanego ułamka lub też wprowadzić wydzielony parametr ręcznie.  • Zatwierdzamy wydzielenie pierwszego podładunku, klikając Podziel.  • W celu wydzielenia pozostałej części towaru ponownie wybieramy opcję Podziel  • Wydzielamy pozostałą część towaru i również potwierdzamy podział przyciskiem Podziel.


 

  • Wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji. W tym miejscu możemy zaznaczyć wybrany ładunek i utworzyć z nim nowe zlecenie spedycyjne lub transportowe.