W sytuacji, gdy przyjęliśmy zlecenie (ładunek) od klienta z większą ilością towaru i chcemy wynająć do jego przewozu kilku przewoźników, gdzie każdy z nich zabierze taką samą ilość towaru, postępujemy według poniższego schematu:


  • W pierwszej kolejności wprowadzamy całościowo ładunek do systemu. W tym celu przechodzimy do zakładki Ładunki >> Wprowadź ładunek. Więcej informacji na temat wprowadzania ładunków (zleceń klienta Tutaj).  • Następnie po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji zapisujemy ładunek bez tworzenia zlecenia, używając opcję Zapisz ładunek bez tworzenia zlecenia.  • Wprowadzony do systemu ładunek zostanie wyświetlony w nowej zakładce wraz ze wszystkimi informacjami. Teraz należy podzielić ładunek - nasz ładunek będzie przewożony np przez pięciu przewoźników, więc w tym wypadku wydzielimy 5 podładunków. Wybieramy opcję Podziel na równe części w celu podzielenia ładunku na równe części.   • Po wybraniu opcji Podziel na równe części otworzy się nowe okno, gdzie będziemy mieli możliwość zdefiniowania, na ile równych części chcemy podzielić dany ładunek (zakres podziału od 2 do 30).  • System automatycznie podzielił ładunek główny na zdefiniowaną przez nas ilość podładunków.   • Wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji. W tym miejscu możemy zaznaczyć wybrany ładunek i utworzyć z nim nowe zlecenie spedycyjne lub transportowe.