1. W sytuacji, gdy przyjęliśmy ładunek od klienta i chcemy go podzielić na trasie, postępujemy według poniższego schematu.


  • W pierwszej kolejności wprowadzamy całościowo ładunek i zapisujemy go bez tworzenia zlecenia.   • Następnie w celu dokonania późniejszego przeładunku na trasie wybieramy opcję Podziel na trasie.


  • Zaznaczamy towar, który chcemy przeładować i wprowadzamy adres zaplanowanego przeładunku. Zatwierdzamy przeładunek na trasie przyciskiem Zmień  • Po zatwierdzeniu przeładunku na trasie system automatycznie wygeneruje 2 podładunki. Pierwszy z nich uwzględnia miejsce załadunku i miejsce przeładunku na trasie jako punkt rozładunku. Drugi podładunek uwzględnia miejsce przeładunku jako punkt załadunku i miejsce rozładunku.


  • Wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji. W tym miejscu możemy zaznaczyć wybrany ładunek i utworzyć z nim nowe zlecenie spedycyjne lub transportowe.


2. W sytuacji, gdy przyjęliśmy ładunek od klienta i chcemy go podzielić przez magazyn, postępujemy analogicznie do powyższego przykładu. 

  • Po zapisaniu ładunku bez tworzenia zlecenia wybieramy opcję Podziel przez magazyn.    • Następnie wybieramy magazyn, w którym chcemy dokonać przeładunku, datę przeładunku i towary. Zatwierdzamy podział przyciskiem Ok.


  • Po zatwierdzeniu przeładunku przez magazyn system automatycznie wygeneruje 2 podładunki. Pierwszy z nich uwzględnia miejsce załadunku i miejsce przeładunku w magazynie jako punkt rozładunku. Drugi podładunek uwzględnia miejsce przeładunku w magazynie jako punkt załadunku i miejsce rozładunku.


  • Wydzielone podładunki będą dostępne w zakładce Ładunki >> Ładunki do dyspozycji. W tym miejscu możemy zaznaczyć wybrany ładunek i utworzyć z nim nowe zlecenie spedycyjne lub transportowe.