Funkcjonalność harmonogramu kierowców i pojazdów dostępna jest w Pakiecie Premium i Enterprise. W celu sprawdzenia rozkładu pojazdów i kierowców należy przejść do zakładki Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Harmonogram pojazdów wewnętrznych / kierowców wewnętrznych.


Harmonogram pojazdów i kierowców przedstawia wszystkie wydarzenia w określonym przedziale czasowym.