Noty obciążeniowe

Zmodyfikowano dnia 20 Mar 2024

W systemie jest możliwość wystawienia noty obciążeniowej w Księgowość >> Sprzedaż >> Noty obciążeniowe >> Nowa nota obciążeniowa. Do wyboru jest Nota z szablonu i Pusta nota

Uwaga: Nie ma możliwości w systemie wystawienia noty obciążeniowej zamiast faktury sprzedaży do ładunku / zlecenia. Dostępna jest funkcja powiązania noty z innym obiektem (ładunkiem, zleceniem lub fakturą), ale nie spowoduje to zmian statusu rozliczenia tych obiektów.


Pusta nota


W celu wystawienia pustej noty obciążeniowej należy przejść w systemie do 
Księgowość >> Sprzedaż >> Noty obciążeniowe >> Nowa nota obciążeniowa >> Pusta nota.Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i zatwierdzeniu opcją OK pojawi się widok noty ze statusem W przygotowaniu. Notę ze statusem W przygotowaniu można edytować. Możliwa jest zmiana na przykład waluty dokumentu w części Dane podstawowe >> zakładka Finanse, pole Waluta.Można również edytować kurs waluty noty obciążeniowej. W tym celu należy w części Pozycje na nocie obciążeniowej zaznaczyć pozycję i użyć opcji Edytuj. Następnie w oknie edycji pozycji noty należy wybrać zakładkę Kursy walut, gdzie możliwa będzie zmiana kursu w polu Kurs waluty z dnia.Do noty obciążeniowej można również dodać jednorazowe uwagi, które znajdą się na jej wydruku. W tym celu w części Dane dodatkowe należy wybrać zakładkę Uwagi do not (na wydruku) - w tym miejscu możliwe jest ręczne wpisanie uwag za pomocą opcji Zmień lub skorzystanie z wcześniej dodanego szablonu (opcja Wybierz szablon z listy).Jeżeli w systemie dodane są globalne uwagi do not obciążeniowych w Konfiguracja >> Oddziały w edycji oddziału zakładka Uwagi do not, jednorazowe uwagi dodane do noty obciążeniowej nie zastąpią uwag globalnych. Na wydruku noty obciążeniowej widoczna będzie zarówno treść uwag globalnych, jak i tych dodanych indywidualnie dla tej jednej noty.


Gotową notę należy wystawić za pomocą opcji Wystaw.

 


Nota z szablonu


W fireTMS jest również opcja utworzenia szablonu noty obciążeniowej w 
Księgowość >> Sprzedaż >> Noty obciążeniowe >> Szablony opcją Dodaj. Utworzony szablon można później wykorzystać podczas wystawiania noty w Księgowość >> Sprzedaż >> Noty obciążeniowe >> Nowa nota obciążeniowa >> Nota z szablonu. W szablonie dodać można dane w zakładkach Dane podstawowePozycje notyUwagi do not (na wydruku) oraz Dokumenty (które będą załączane do wystawionej noty obciążeniowej).


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł