Manualne oznaczanie płatności jako zapłaconych (pojedynczych i zbiorczych - łączenie płatności)

Zmodyfikowano dnia 18 Mar 2024

W momencie wystawienia dokumentu sprzedaży lub zarejestrowania i zatwierdzenia dokumentu zakupu system automatycznie wygeneruje nową płatność w Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności. 


Można rozróżnić 2 typy płatności:

  • przychodząca - należność (płatność oznaczona zieloną ikoną)

  • wychodząca - zobowiązanie (płatność oznaczona czerwoną ikoną)


Manualne oznaczanie pojedynczych płatności 


W celu oznaczenia płatności jako zapłaconych należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:  


  1. Przejść do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności / Płatności przeterminowane i wybrać preferowaną płatność. Następnie należy wybrać opcję Oznacz płatność


Uwaga! Lista z przeterminowanymi płatnościami (Księgowość >> Płatności >> Płatności przeterminowane) zawiera tylko płatności, których termin płatności upłynął i nie zostały jeszcze oznaczone jako zapłacone. 

 Wyświetlone zostanie okno z podstawowymi danymi płatności: 

  • Dokument - zawiera numer dokumentu

  • Data płatności - system podpowiada datę bieżącą, która podlega zmianie 

  • Kwota - podlega zmianie

  • Waluta - podlega zmianie Po oznaczeniu płatności zmieni się jej Status (z Do zapłaty na Zapłacona) oraz wartość w kolumnie Pozostało do zapłaty.Uwaga! W trakcie oznaczania płatności można zmienić walutę płatności, ale zmiana ta nie spowoduje automatycznej zmiany kwoty. W takiej sytuacji w polu Kwota należy wpisać poprawną wartość. 


Dodatkowo w polu z kwotą jest możliwość wpisana mniejszej wartości, niż wynika to z wystawionej / zarejestrowanej i zatwierdzonej faktury. W takiej sytuacji płatność zostanie oznaczona tylko częściowo, a więc nie zostanie zmieniony jej status - będzie to nadal płatność Do zapłaty, za to zmieni się kwota w kolumnie Pozostało do zapłaty.  Uwaga! System nie pozwala na wpisanie większej kwoty niż ta, która wynika z wystawionego / zarejestrowanego i zatwierdzonego dokumentu. Manualne oznaczanie płatności zbiorczych 


Aby zbiorczo oznaczyć kilka płatności, należy:


  1. Połączyć płatności, które mają zostać oznaczone jako zapłacone  


W tym celu trzeba skorzystać z opcji Połącz płatności (Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności / Płatności przeterminowane)Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać OddziałSposób płatności oraz poszczególne płatności (zaznaczając odpowiedni checkbox). Następnie należy wybrać opcję  Połącz.Uwaga! Łączenie płatności jest możliwe tylko dla tego samego Kontrahenta. Łączenie płatności dla kilku różnych walut jest niemożliwe. 


W fireTMS zostanie otwarte nowe okno z najważniejszymi informacjami dotyczącymi połączonej płatności. Istnieje również możliwość, aby bezpośrednio z tego widoku przejść do dokumentu znajdującego się w płatności zbiorczej (Podstawowe dane płatności). W polu Wartość płatności zostanie podsumowana wartość wszystkich płatności, które zostały ze sobą połączone. 


Uwaga! W sytuacji, kiedy jedna z płatności została już wcześniej oznaczona częściowo jako zapłacona, można znaleźć taką informację w polu Zapłacono, natomiast różnica zostanie przedstawiona w polu Pozostało do zapłaty.  


Jako Termin płatności zostanie wskazany termin najodleglejszy.        2. Oznaczyć płatność w systemie 


W celu oznaczenia połączonej wcześniej płatności należy wybrać opcję Oznacz płatność na górze ekranu. 


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł