W celu zalogowania się do programu należy wpisać następujący adres w przeglądarce: app.firetms.com, bądź też wejść na stronę www.firetms.com i wybrać opcję Zaloguj.

Uwaga! Preferowaną i zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome. Do platformy można logować się również poprzez następujące przeglądarki internetowe: Firefox, Safari.  • Na stronie logowania należy podać kolejno adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto oraz hasło.  

Uwaga! System podczas logowania weryfikuje wielkość znaków zarówno w adresie e-mail jak i haśle, dlatego ważne jest ich poprawne wprowadzenie.

  • W sytuacji utraty / zapomnienia hasła można skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła? i nadać nowe. W tym miejscu można również wybrać wersję językową platformy (prawy górny róg) - preferowany język należy wybrać przed zalogowaniem.

  • Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona startowa fireTMS. W prawym górnym rogu znajduje się m.in. informacja dotycząca planu oraz możliwość przełączenia się pomiędzy poszczególnymi widokami (przewoźnik, spedytor).